ODRA

De Omgevingsdienst Regio Arnhem beschermt de leefomgeving en het milieu door vergunningen te verlenen, controles uit te voeren en haar partners, zoals gemeenten en provincie, te adviseren. Elke dag werkt het team van ODRA hier hard aan. Met nieuwsberichten, medewerkersverhalen en andere communicatiemiddelen ondersteunde ik het communicatieteam van ODRA op het gebied van interne communicatie.

Door Daphne