Vechtdal Wonen

Vechtdal Wonen is een woningstichting die, na een fusie, volop in ontwikkeling is. Zij beheren en ondersteunen circa 10.000 woningen. Als woningstichting wil Vechtdal Wonen optimaal bijdragen aan de volkshuisvesting en sociaal maatschappelijke vraag in de regio. Zoals ze zelf omschrijven: ‘Wij staan voor een vertrouwd thuis, in een samenleving waarin mensen gelijkwaardig zijn en iedereen verantwoordelijkheid neemt.’

Wegens zwangerschapsverlof mocht ik 5 maanden als interim coördinator communicatie het communicatieteam versterken. In dit ambitieuze en hardwerkende team heb ik gewerkt aan mooie interne en externe projecten. Ik heb meegewerkt aan het maken van heldere en waardevolle communicatiemiddelen, waarbij de twee belangrijkste kernwaarden: laagdrempelig en dicht bij de huurder staan, de uitgangspunten waren.

Door Mindy