Welbions


Woningcorporatie Welbions is de woningcorporatie van en voor de gemeenten Borne en Hengelo. Iedereen heeft recht op een goede woning waarin je je prettig en thuis voelt, in een buurt die schoon, heel en veilig is. Welbions maakt dit mogelijk voor mensen met een lager inkomen. Samen met huurders en onze samenwerkingspartners werken zij aan gemengde en vitale buurten en wijken.

Bij Welbions hebben ze tijdelijke ondersteuning nodig binnen hun communicatieteam. Zo help hun bijvoorbeeld helpen met het beter begrijpbaar maken van lange sociale plannen of juridische teksten. Erg leuk om weer bij een andere organisatie ‘een kijkje in de keuken’ te nemen. Ik kijk er naar uit om de komende tijd met leuke klussen voor Welbions aan de slag te gaan!

Door Stef