Interim bij: ieder1

Een nieuw jaar, een nieuwe opdracht. Sinds januari werk ik drie dagen per week bij woonbedrijf ieder1. Een woningcorporatie met zo’n 14.000 sociale huurwoningen in Deventer en Zutphen. Na een leuke kennismaking was de opdracht al snel beklonken. Drie maanden mag ik het communicatieteam versterken, die bestaat uit een corporate adviseur, een communicatiemedewerker en mijn functie, communicatieadviseur.

Vastgoed
Ik heb mij vol in de vastgoedwereld gestort. Ook al heb ik eerder bij een woningcorporatie gewerkt, de communicatie voor vastgoedprojecten is nieuw voor mij. Het is een dynamische wereld waarin je snel schakelt tussen verschillende projecten. Per fase heeft een project andere communicatiebehoeften. En heb je rekening te houden met verschillende stakeholders.

Werkweek
Met uiteenlopende werkzaamheden vliegt de werkweek voorbij. Ik heb wekelijks meerdere overleggen en ik praat met de projectleden de laatste stand van zaken door. Zodat ik op communicatievlak kan meedenken en over de verschillende situaties kan adviseren over de wijze van communiceren, de kernboodschap en de middelen. Ik zit regelmatig met de consulent Klant en Wonen over de uitvoering van de communicatie. De consulent binnen het wijkteam is de schakel tussen de bewoner en organisatie. Ik denk mee over het communicatie- en participatieplan, lees mee met brieven als dat nodig is en help bij de uitingen voor de verschillende projecten.

Het stokje overdragen
Ik vervul deze rol tijdelijk tot de vacature is vervuld. En dat is inmiddels het geval. In april start mijn opvolgster en dan draag ik mijn werkzaamheden over. Woonbedrijf ieder1 heb ik ervaren als een slagvaardige en sociale organisatie waar ik fijn samenwerk met collega’s. Bij ieder1 voelt iedereen zich thuis.

Door Mindy